NeverNotMoving_white.png
Zoeken
  • Kaz Verstraete

Finding your Corona mojo - Motivatie tijdens de Corona crisis

Bijgewerkt op: 8 apr. 2020

De mens is een gewoontebeestje. We houden van routine (Ook al geven we het niet graag toe). Wel, als er iets is dat vorige week helemaal dooreengeschud werd is het wel onze vertrouwde routine.

Winkels toe, thuiswerken, blijf in uw kot, flatten the curve, en nog zoveel meer andere, nieuwe, Corona termen. Moest ik er op 1 januari 2020 mee afgekomen zijn je dacht waarschijnlijk “Die is nog zat van de avond voordien”. Ja, ok… misschien was ik op 1 januari inderdaad nog zat van de avond voordien. Maar helaas zijn al deze termen op korte termijn wel de bittere realiteit geworden.

Ik wil eerst en vooral benadrukken dat in de huidige situatie de correcte trainingsintensiteiten aanhouden & naadloos afwerken van een trainingsschema zeker niet de bedoeling is. Het zijn vreemde tijden, met heel wat onzekerheid. Tracht sport op dit moment dan ook als een uitlaatklep te zien. Er is in deze periode dan ook meer ruimte voor basistrainingen, spielerei, en ook rust! Als er meer duidelijkheid komt de komende weken, en alles weer wat in z’n plooi valt, zal trainen en een trainingsschema afwerken uiteindelijk ook wel volgen. Als we ons nu gedragen, zullen de specifieke trainingen later ook snel en goed verteerd worden, waardoor we ook dan vlug die wedstrijdvorm zullen te pakken krijgen.

De afgelopen week hoorde ik van een aantal mensen dat ze moeite hebben om zich te motiveren. Atleten die ik begeleid, maar even goed topsporters als Pieter Timmers & Marten Van Riel. Pieter gaf openlijk toe op Het Journaal dat hij zich tijdens een training afvroeg ‘waarom’. Kleine schets bij Pieters’ situatie: Hij wou nog eenmaal knallen op de Olymische Spelen deze zomer, en zou daarna afscheid nemen van het topzwemmen, na een lange carriere.

Marten gaf een online interview voor 3VL. Ook hij had enkele dagen een dipje bij de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de Olympische spelen, en vroeg zichzelf af als er überhaupt nog wedstrijden zullen doorgaan dit jaar.

Heel wat atleten van alle niveaus zitten dus met vraagtekens. En daar lijdt de motivatie dikwijls als eerste onder. Ik moedig m’n atleten in deze tijden aan eens alles op een rijtje te zetten, en voor zichzelf persoonlijk het “waarom” te vinden. Om welke redenen precies spenderen ze al die uren (naast een drukke job, familie, vrienden, etc…) aan het trainen (al dan niet met oog op een bepaald doel). Met andere woorden, hoe is hun motivatie om te sporten samengesteld?

Eerst even schetsen: Uit welke factoren bestaat motivatie eigenlijk?

Intrinsieke VS extrinsieke motivatie.

Historisch gezien werd er eerst een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.Simpel gezegd is intrinsieke motivatie de motivatie die ontstaat vanuit de persoon zelf. Men voert een activiteit uit omdat de activiteit op zich plezierig is, interessant gevonden wordt, of de persoon voldoening geeft.

Aan de andere kant van het continuüm vinden we extrinsieke motivatie. Iemand die extrinsiek gemotiveerd is om een bepaalde handeling te stellen doet dit omwille van een externe prikkel. Deze externe prikkels kunnen een positieve- (Zoals doelen/wedstrijden), maar ook negatieve nuance hebben (Bijvoorbeeld verplichtingen of vermijden van een straf)

Op basis van het hier bovenstaande zou men een meerwaarde van intrinsieke motivatie ten opzichte van extrinsieke motivatie kunnen verwachten. Nochtans hoeft dit niet zo te zijn. Extrinsieke motivatie hoeft niet per sé ongunstig te zijn. Lees even onderstaand voorbeeld.

We hebben 2 triatleten (Jan & Lionel). Beiden doen niets liever dan 25 uur per week spenderen aan zwemmen, fietsen en lopen. Jan & Lionel krijgen ook blessure-preventie oefeningen voorgeschreven van hun trainer. Beiden zitten toegegeven wel liever op hun fiets dan deze preventie oefeningen uit te voeren. Jan voert de oefeningen nauwgezet uit. Hij beseft zo minder blessuregevoelig te zijn, en verwacht hierdoor op lange termijn meer tijd te kunnen spenderen aan zwemmen, fietsen en lopen. Lionel voert deze preventie oefeningen echter alleen uit op de groepstraining in het bijzijn van z’n trainer. Hij hoopt zo een uitbrander te vermijden. Alleen thuis skipt hij deze opdrachten helemaal.


Beide atleten zijn hier extrinsiek gemotiveerd (Niet geprikkeld door de opracht zelf, maar door een factor buiten zichzelf). Doch bij Jan ziet men een vrijwilligheid die ook eigen is aan intrinsieke motivatie. Er bestaat dus een grijze zone die een overlapping is tussen intrinsieke- en extrinsieke motivatie. Bij Jan spreken we hier overigens van identificatie: Er is een reden buiten de activiteit die door de persoon toch als waardevol wordt aanzien. De persoon ervaart hierbij geen druk om de handeling uit te voeren, en de handeling wordt vrijwillig gesteld.

Autonome VS gecontroleerde motivatie

Er bestaat dus een extrinsieke motivatie die ook een bepaalde vrijwilligheid inhoudt. Hierom ging men op zoek naar een specifieker onderscheid: met name autonome- en gecontroleerde motivatie.

Bij autonome motivatie worden de handelingen die eruit voortvloeien vrijwillig gesteld. Het gevolg hiervan is dat het gedrag duurzaam van aard is. Autonome motivatie omvat dus zowel intrinsieke motivatie als identificatie. Men spreekt hier ook van ‘goesting’.

Indien er een bepaalde vorm van druk aanwezig is spreekt men van gecontroleerde motivatie. Die druk kan zoals bij Lionel van buitenaf komen (Straf vermijden), maar kan evenzeer vanuit de eigen persoon ontspringen (Bijvoorbeeld om schuldgevoelens of schaamte te vermijden).


Het al dan niet aanwezig zijn van een bepaalde druk bepaalt dus de nuance en het type van de motivatie.

Motivatie in corona tijden

De wedstrijden waarvoor we trainen zijn van die factoren die ons leven kleuren. Als fanatieke sporters bereiden we ons nauwgezet en punctueel voor. Soms op het maniakale af. Als die doelen dan wegvallen vragen we ons snel af “waarom”.

Wedstrijden zijn een combinatie identificatie (Bijvoorbeeld een wedstrijd die je meepikt als doorgedreven training richting je hoofddoel) & intrinsieke motivatie (Passie en plezier beleven in het afzien en jezelf pushen tijdens de wedstrijd, het aankomen en de ontlading aan de finish, nagenieten met de concullegas,…). Bij sommigen is er ook sprake van een bepaald aandeel gecontroleerde motivatie. Een deel van de eigenwaarde en trots zal bepaald worden door de behaalde resultaten.

De anticipatie op al deze gevoelens wekt bij de atleten de ‘drive’ op om hard te werken richting deze doelen.

Echter, dag in dag uit trainen doet men niet enkel en alleen om een bepaald doel te bereiken. De sterke anticipatie op de emoties van deze doelen doen ons dit soms vergeten. Het is nu dus de ideale tijd om onszelf sterk het beeld voor de geest te halen waarom we zo graag trainen. Heel vaak realiseren atleten zich dat ze het graag doen, maar slagen er niet in dit concreet te maken. Nu is het de ideale tijd om dit te doen.

Persoonlijk train ik graag omdat het mij toelaat even te ontsnappen aan alle hectiek, om overal ter wereld op een heel ongedwongen manier nieuwe plekken te ontdekken, om mezelf te pushen en te beseffen dat ik beter ben dan de dagen, weken, maanden en jaren ervoor, of om gewoon op een actieve manier naar goeie muziek te luisteren!

Waarschijnlijk is dit jaar de uitgelezen kans om een persoonlijk doel na te streven ver weg van een wedstrijdorganisatie. Een bepaalde zelf uitgestippelde route fietsen, een stuk van een GR pad aflopen, van Knokke naar De Panne wandelen, de trein nemen naar ergens en terug lopen/fietsen, een persoonlijke triatlon afwerken, we kunnen het zo gek niet bedenken. Maar als je het kunt bedenken, kun je ervoor trainen, en kun je het doen!


We kijken op dit moment erg uit naar minder strikte tijden. Doch het lijkt mij dat de maatregelen nog enige tijd zullen aanhouden, en dat deze ook gradueel zullen worden afgebouwd. Mij lijkt het dat vooral samenscholingen nog zullen moeten worden vermeden, maar dat we ons bijvoorbeeld eerder en sneller weer vrij zullen mogen verplaatsen in België. Die persoonlijke uitdagingen kunnen net zoals wedstrijden sterke specifieke motivatoren opwekken. Nu al eens voorzichtig nadenken over jouw uitdaging is misschien hetgeen je nodig hebt om die mojo terug te brengen.

Breng in de hectiek van dit voorjaar eens jouw sportmotivatie in kaart. Wordt je bewust van jouw intrinsieke motivatoren & identificatoren buiten wedstrijdverband, laat dit groeien tot een sterk beeld, doe er iets mee, en neem dit alles mee in de volledige toekomst van jouw sporttraject, hoe dit ook mag verlopen!

Slot

Ik begon met triatlon om dat ik niets liever doe dan een stevige uitdaging aangaan. Echter na enkele jaren was mijn motivatie op verkeerde factoren gebaseerd. Een inzicht krijgen in hoe mijn motivatie was opgebouwd hielp mij enorm om weer de evenementen uit te kiezen die best aansluiten op mij als persoon. Sinds ik mij hiervan bewust ben ga ik opnieuw elke dag met goesting trainen, of kan ik op mindere dagen alles beter framen om bijvoorbeeld toch nog een zwemtraining mee te pikken. Dit alles maakte van mij een beter en veel stabielere atleet en persoon. Zoek die evenementen of persoonlijke doelen die dit voor jou triggeren, en oogst er de energie van!

Bronnen

https://www.desteven.nl/leerdoelen/leidinggevende-manager/motiveren/intrinsieke-motivatie-vergroten-medewerkers/extrinsieke-motivatie


https://flowathletics.com/climbing-motivation-mountain/

Sportpsychologie en coaching – Trainer B Module 1B – Gert-Jan De Muynck, Cedric Arijs & Katrien Fransen

146 weergaven0 opmerkingen